REGULAMIN REZERWACJI

Regulamin Rezerwacji

 

I. REZERWACJA

1.

Rezerwację uważa się za dokonaną z chwilą otrzymania przez Dom Wczasowy Damian ustalonej kwoty zadatku.

2.

W przypadku braku wpłaty zadatku w wyznaczonym terminie rezerwacja ulega anulowaniu.

3.

Rezerwacja jest ważna do godz. 24:00 w dniu przyjazdu. Po upłynięciu wskazanej godziny rezerwacja zostanie anulowana.

Aby uniknąć anulowania rezerwacji, należy zgłosić recepcji późniejszy przyjazd.

4.

Do podanych cen pobytu należy doliczyć opłatę miejską w wysokości 1,50 zł / osoba / doba

 

II. ANULOWANIE I ZMIANY REZERWACJI

1.

W celu anulowania lub zmiany dokonanej rezerwacji należy skontaktować się pod numerami telefonów: + 786 863 725

lub wysłać e-mail na adres: info@wczasy-damian.pl

2.

Skrócenie pobytu lub niepojawienie się w hotelu nie powoduje zwrotu należności za niewykorzystane świadczenia,

chyba że skrócenie pobytu lub niepojawienie się w Domu Wczasowym Damian było wynikiem okoliczności mających charakter siły wyższej lub wypadku losowego.

Obowiązek wykazania okoliczności, o których mowa w zdaniu poprzednim spoczywa na osobie, która wnioskuje o zwrot należności.

3.

W przypadku anulowania rezerwacji lub niepojawienia się w obiekcie w dniu przyjazdu kwota zadatku nie podlega zwrotowi.

 

III. INFORMACJE OGÓLNE

1.

Gości przebywających w Domu Wczasowym Damian obowiązuje Regulamin obiektu, dostępny w recepcji głównej.

2.

Doba noclegowa rozpoczyna się w dniu przyjazdu o godz. 15:00 a kończy o 10:00 w dniu wyjazdu.

3.

W Domu Wczasowym Damian obowiązuje zakaz palenia poza wyznaczonymi strefami.

4.

W każdym pokoju możliwy jest dostęp do Internetu (WiFi) -w cenie pobytu.

 

IV. REKLAMACJE

1.

Wszelkie reklamacje dotyczące pobytu powinny być zgłaszane osobiście w recepcji głównej , na bieżąco w trakcie trwania pobytu a najpóźniej w dniu wyjazdu.